01 Apr 2008

Meldepliktig handel

Norske Skog har i dag solgt 809.785 aksjer til ansatte til kurs kr 14. Salget har skjedd som et ledd i det årlige aksjespareprogrammet, og prisen er satt lik gjennomsnittskursen i perioden 25. - 28. mars, fratrukket 20 prosent rabatt.
 
Norske Skogs restbeholdning etter disse salgene er 296.515 egne aksjer.
I forbindelse med dette salget har følgende primærinnsidere i Norske Skogindustrier ASA kjøpt aksjer i selskapet (ny beholdning):
 
 
Oxenøen, 1. april 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt