02 Apr 2008

Nedgradering fra Moody's

Ratingselskapet Moody's Investors Service har nedgradert gjelden til Norske Skog til B1 fra tidligere Ba2. Ratingutsiktene er fortsatt negative.  Moody's skriver i sin pressemelding at Norske Skogs lønnsomhet er under press fra flere ulike forhold.
 
Ingen av Norske Skogs nåværende lån har rentebetingelser eller andre lånevilkår knyttet til ratingnivå.
 
Pressemelding fra Moody's ligger vedlagt.
 
Oxenøen, 02.04.2008
 
NORSKE SKOG
Investor Relations
 

Moodys downgrades Norske Skog