04 Apr 2008

Forslag på nye medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen

Valgkomiteen i Norske Skog har i dag lagt frem sitt forslag på medlemmer til bedriftsforsamlingen og styret i Norske Skogindustrier ASA.
 
Norske Skogs valgkomité består av Helge Evju (leder), Idar Kreutzer, Ole H. Bakke og Gunn Wærsted. Valgkomiteen innstiller på medlemmer til bedriftsforsamlingen, styret og valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er vedlagt denne pressemeldingen.
 
Medlemmer til bedriftsforsamlingen skal velges på generalforsamlingen den 24. april. Leder og nestleder i bedriftsforsamlingen, samt medlemmer, leder og nestleder i styret, velges av bedriftsforsamlingen den 7. mai.
 
Helge Evju og Idar Kreutzer vil være tilgjengelige for kommentarer til valgkomiteens arbeid og innstilling på Norske Skogs hovedkontor, Oksenøyveien 80, i dag mellom klokken 10 og 11.
 
Oxenøen, 4. april 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 


NSG - Valgkomiteens innstilling - BF medlemmer og valgkomite
NSG - Valgkomiteens innstilling -Styremedlemmer- BF leder og nestleder
NSG - Vedlegg - Valgkomiteens innstilling - Nytt styre og BF