14 Apr 2008

Third Avenue Management vil foreslå alternative kandidater

Norske Skog har mottatt et brev fra Third Avenue Management som inneholder forslag på alternative kandidater til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Norske Skogindustrier ASA.
 
Brevet er vedlagt denne meldingen.
 
Medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen skal velges på generalforsamlingen den 24. april 2008.
 
Eventuelt andre henvendelser til selskapet med forslag på alternative kandidater vil bli publisert på selskapets hjemmesider.
 
 
Oxenøen, 14. april 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Letter from Third Avenue Management regarding candidates for CA and EC