14 Apr 2008

Korrigering - Third Avenue Management vil foreslå alternative kandidater

I den forrige meldingen om samme sak var Otto Søberg uteglemt som foreslått medlem til bedriftsforsamlingen. Et korrigert brev er vedlagt denne meldingen.
 
Oxenøen, 14. april 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Letter from Third Avenue Management regarding candidates for CA and EC - corrected version