21 Apr 2008

Nedgradering fra Standard and Poor's

Ratingselskapet Standard and Poor's har nedgradert gjelden til Norske Skog til BB- fra tidligere BB. Norske Skog er plassert på CreditWatch der endelig vurdering skal skje på et senere tidspunkt i år. I følge pressemeldingen fra Standard and Poor's reflekterer endringen svakere resultater og selskapets likviditetssituasjon.
 
Ingen av Norske Skogs nåværende lån har rente eller andre lånebetingelser knyttet til ratingnivå.
 
Pressemelding fra Standard and Poors ligger vedlagt.
 
Oxenøen, 21.04.2008
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations

Pressemelding fra Standard and Poors