23 Apr 2008

Tilrettelegging for media under generalforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder generalforsamling i Colosseum kino, Oslo, torsdag 24. april klokken 11:00. Det er opp til generalforsamlingen å beslutte om møtet skal gå for åpne eller lukkede dører. Dette vil bli avklart ved møtets begynnelse.
 
Leder av bedriftsforsamlingen Helge Evju, styreleder Kim Wahl og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen vil være tilgjengelig for pressen umiddelbart etter generalforsamlingen.
 
Dørene åpnes klokken 10:00. Pressen vil bli anvist til bestemte plasser i salen.
 
Oxenøen, 23. april 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt