24 Apr 2008

Generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 24. april 2008.
 
Etter foretatte valg er det disse aksjonærvalgte representantene i Norske Skog bedriftsforsamling:
 
Tom Ruud, Helge Evju, Emil Aubert, Ann Kristin Brautaset, Thorleif Enger, Ove Gusevik, Kirsten Idebøen, Even Mengshoel, Tom Rathke, Christian Ramberg, Otto Søberg og Karen Helene Ulltveit-Moe. Bedriftsforsamlingen velger selv leder og nestleder.
 
Det er disse aksjonærvalgte vararepresentantene:
 
Svein Haare, Ole H. Bakke, Kjersti Narum og Uta Stoltenberg.
Bedriftsforsamlingen velger nytt styre på møte den 7. mai 2008.
 
Den nye valgkomiteen består av Otto Søberg, Ole H. Bakke og Henrik A. Christensen,dessuten leder i bedriftsforsamlingen.
 
Det ble vedtatt å oppheve vedtektenes § 9 slik at vedtektsendringer heretter skjer med 2/3 flertall.
 
De andre sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til innkallingen.
 
Protokoll fra generalforsamlingen blir offentliggjort senere.
 
 
Oxenøen, 24. april 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt