06 Mai 2008

Revidert innstilling fra valgkomitéen i Norske Skogindustrier ASA

Den nye valgkomiteen i Norske Skogindustrier ASA, som ble valgt på selskapets generalforsamling den 24. april 2008, fremmer en ny innstilling på medlemmer til styret i Norske Skogindustrier ASA.
 
Medlemmer til styret skal velges av selskapets bedriftsforsamling den 7. mai 2008.
 
Den nye innstillingen er vedlagt denne meldingen.
 
Oxenøen, 6. mai 2008
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 
 
 

Revidert innstilling fra valgkomiteen i Norske Skog