08 Mai 2008

Bedriftsforsamling og styre i Norske Skog

På konstituerende møte i Norske Skogs bedriftsforsamling i dag ble Tom Ruud valgt til leder og Helge Evju til nestleder. I tillegg er det disse aksjonærvalgte medlemmene i bedriftsforsamlingen: Emil Aubert, Ann Kristin Brautaset, Thorleif Enger, Ove Gusevik, Kirsten Idebøen, Even Mengshoel, Christian Ramberg, Tom Rathke, Otto Søberg og Karen Helene Ulltveit-Moe.
 
Det er disse aksjonærvalgte vararepresentantene i bedriftsforsamlingen: Svein Haare, Ole H. Bakke, Kjersti Narum og Uta Stoltenberg.
 
De ansattes representanter i bedriftsforsamlingen er ikke på valg i 2008.
 
Bedriftsforsamlingen foretok også valg av aksjonærenes representanter til styret. Kim Wahl, Halvor Bjørken, Gisèle Marchand og Ingrid Wiik ble gjenvalgt, og som nye styremedlemmer ble valgt Øystein Stray Spetalen, Svein Rennemo og Wenche Holen. Kim Wahl ble gjenvalgt som styreleder og Øystein Stray Spetalen ble valgt som nestleder i styret. Det er tre ansattvalgte representanter i styret, og disse er ikke på valg i år.
 
Oxenøen, 7. mai 2008
 
NORSKE SKOG
 
Kommunikasjon og samfunnskontakt