08 Mai 2008

Omarbeidede segment-tall for 2007

Som tidligere kunngjort, er det gjort noen endringer i segmentstrukturen fra og med 2008. I den forbindelse er det laget omarbeidede segment-tall for kvartalene i 2007. Se vedlegg.
 
Oxen°en, 8. mai 2008
 
NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA
 
Investor Relations

Revised segment information 2007