27 Mai 2008

Organisasjonsendring og forsterket innsats på restrukturering

Andreas Enger forlater stillingen som konserndirektør for finans og økonomi i Norske Skog fra og med i dag. Han skal fortsatt arbeide for selskapet ut 2008, og vil gå inn i en ny stilling med et spesielt ansvar for gjennomføringen av den pågående restruktureringen av selskapet.
 
Konserndirektør for strategi Rune Gjessing vil inntil videre også fungere i stillingen som konserndirektør for finans og økonomi.
 
Oxenøen, 27. mai 2008
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt