02 Jul 2008

Meldepliktig handel

I forbindelse med aksjesalg til ansatte i april, ble det tildelt 147 aksjer for mye til en person i forhold til det han hadde bestilt. Disse aksjene er nå returnert til Norske Skog til kr 14,- som var kursen ved ansattsalget. Norske Skogs beholdning av egne aksjer er etter denne overføringen 294.090.
 
 
Oxenøen, 2. juli 2008
Norske Skog
Investor Relations