07 Jul 2008

Selger fabrikkanlegg i Tsjekkia

Norske Skog selger den tidligere avispapirfabrikken Norske Skog Steti i Tsjekkia til det Tsjekkiske selskapet Mondi Steti a.s. Mondi kjøper fabrikken til om lag bokført verdi på anleggsmidlene.
 
Avispapirproduksjonen ved Norske Skog Steti stanset ved utgangen av mai i år. All virksomhet ved anlegget er opphørt og alle tidligere ansettelsesforhold ved bedriften ble avsluttet ved utgangen av juni.
 
Beslutningen om å stanse dette anlegget er en del av Norske Skogs arbeid med å bedre lønnsomheten. Ved å ta ut overkapasitet og overføre produksjon til andre fabrikker med ledig kapasitet, reduseres de faste kostnadene i konsernet.
 
Mondi Steti driver i dag produksjon av blant annet sulfatmasse, papp og emballasjepapir på det samme fabrikkområde som Norske Skog Steti. Mondi kjøper det alt vesentligste av produksjonsutstyr ved den tidligere avispapirfabrikken. Avtalen åpner for at Norske Skog kan flytte en mindre del av anlegget til andre papirfabrikker i konsernet.
 
Mondi vil ikke gjenoppta avispapirproduksjon ved tidligere Norske Skog Steti, og overtar anlegget for å rasjonalisere driften ved sin eksisterende virksomhet.
 
Transaksjonen gjennomføres ved at Norske Skogindustrier ASA selger alle aksjene i Norske Skog Steti a.s til Mondi Steti a.s. Gjennomføringen av avtalen er avhengig av godkjennelse fra konkurransemyndighetene i Tsjekkia og EU, samt andre vanlige forhold som gjelder ved slike avtaler.
 
Det forventes at transaksjonen endelig gjennomføres innen 5-7 måneder.
 
Oxenøen, 7. juli 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 
Mer informasjon: