10 Jul 2008

Norske Skog selger Hauger Gård i Vestby kommune til Petter Olsen

Hauger Gård ligger mellom Hvitsten og Son i Vestby kommune, og er på i alt 3 015 daa. Eiendommen består av skog og landbruksarealer i tillegg til to boligeiendommer og ni fritidseiendommer.
 
Petter Olsen kjøper eiendommene av Norske Skog for 43 millioner kroner. Prisen tilsvarer takst og gir en bokført gevinst for Norske Skog på om lag 40 millioner kroner.
 
Petter Olsen eier og driver Ramme Gård i det samme området. Ramme Gård er et økokulturelt møtested med kulturaktiviteter og gjestegårdsdrift basert på et allsidig og økologisk landbruk. Petter Olsen kjøper Hauger Gård for å komplettere og utvide den økologiske landbruksdriften, og utvikle ungdomsaktiviteter i samarbeid med andre.
 
Hauger Gård skal utvikles i tråd med nasjonale og lokale planer, slik at allmenn tilgjengelighet til området og strandsonen sikres.
 
Oxenøen, 10. juli 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For nærmere informasjon:
 

Pressemelding (PDF)