11 Jul 2008

Selger tomteområde i Trondheim til Maja Eiendom

Norske Skog selger 52 mål av eiendommen Ranheim Vestre i Trondheim kommune til Maja Eiendom AS for 72 millioner kroner.
 
Maja Eiendom har planer om å utvikle området til boligformål. Dette er i tråd med kommunedelplanen for området.
Det er Norske Skogs heleide datterselskap Ranheim Eiendomsutvikling AS som selger tomteområdet. Salget gir en bokført gevinst på om lag 70 millioner kroner før skatt.
Eiendomsmegler 1 Midt-Norge har bistått Norske Skog med salget.
 
Oxenøen, 11. juli 2008
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt