26 Aug 2008

Gjennomføring av salg i Korea

Norske Skog annonserte den 23. juni 2008 at selskapet hadde inngått en avtale om å selge det heleide datterselskapet Norske Skog Korea til Morgan Stanley Private Equity Asia og Shinhan Private Equity. Transaksjonen omfatter de to avispapirfabrikkene Jeonju og Cheongwon, og er et ledd i arbeidet med å redusere Norske Skogs netto gjeld.
 
Gjennomføring av transaksjonen var avhengig av godkjennelse fra koreanske konkurransemyndigheter, tilslutning fra enkelte av Norske Skogs långivere samt andre vanlige forhold som gjelder ved slike avtaler. Det er nå enighet mellom selger og kjøper om at alle gjenstående forhold er avklart slik at transaksjonen blir gjennomført.
 
Partene er enige om at kontantbetalingen av kjøpesummen reduseres fra 3,2 milliarder kroner (KRW 643,3 mrd) til 3,1 milliarder (KRW 620 mrd). Som tidligere annonsert vil Norske Skog Korea i tillegg tilbakebetale et lån på USD 130 millioner til Norske Skog konsern ved gjennomføring av salget. Lokal gjeld i Norske Skog Korea Co Ltd. blir værende i selskapet etter transaksjonen.
 
I Korea er det vanlig at ansatte innrømmes en egen kompensasjon i forbindelse med salg av virksomheter. Slik kompenasjon er avtalt med de ansatte ved Norske Skog Korea og beløpet ble høyere enn først antatt.
 
Endringene som er nevnt ovenfor, samt valutaeffekter og enkelte andre forhold, betyr at Norske Skogs netto rentebærende gjeld etter transaksjonen reduseres til pro forma 12 milliarder kroner mot 15,7 milliarder per 30. juni 2008. Gearingen reduseres til pro forma 0,83 fra 1,07 per 30. juni.
 
Endelig oppgjør til Norske Skog er avtalt i uke 37.
 
Oxenøen, 26. august 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt