26 Aug 2008

Meldepliktig handel

Konsernsjef Christian Rynning-T°nnesen har i dag kj°pt 17 000 aksjer i Norske Skog til kurs 27,90. Etter dette kj°pet eier Rynning-T°nnesen 33 120 aksjer i Norske Skog.
 
Oxen°en, 26. august 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt