29 Aug 2008

Meldepliktig handel

Konserndirekt°r Kristin Slyngstad Klitzing har i dag kj°pt 6 500 aksjer i Norske Skog til kurs 30,70. Etter dette kj°pet eier Klitzing 11 767 aksjer i Norske Skog.
 
Oxen°en, 29. august 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt