09 Sep 2008

Terry Hamilton ny konserndirektør for Asia og Australasia

Terry Hamilton (45) er utnevnt til konserndirektør for Norske Skogs virksomhet i Asia og Australasia frå 15. september 2008.
 
Terry Hamilton har over 20 års erfaring fra papirindustrien. Han har hatt ledende stillinger i Fletcher Challenge, Malaysian Newsprint Industries og PanAsia Paper før han kom til Norske Skog i 2006. De siste to årene har Terry Hamilton vært ansvarlig for Norske Skog Production Systems - et globalt program for å optimalisere produksjonen ved Norske Skogs fabrikker over hele verden.
 
- Terry Hamilton kjenner selskapet og industrien godt. Han er meget dyktig og viser alltid et stort engasjement i sitt arbeid. Norske Skogs konsernledelse er styrket med utnevnelsen av Terry Hamilton til konserndirektør for Asia og Australasia, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Terry Hamilton overtar ansvaret for virksomheten i Asia og Australasia etter konserndirektør Vidar Lerstad. Lerstad vil fortsatt ha ansvaret for Norske Skogs virksomhet i Sør-Amerika.
 
For å styrke virksomheten i Australia og New Zealand, har Peter Chrisp (46) blitt utnevnt til en nyetablert stilling som direktør for Australasia. Peter Chrisp var tidligere konserndirektør i Norske Skog. 
 
 
Oxenøen, 9. september 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt