09 Sep 2008

Selger Oxenøen for 429,5 millioner kroner

Norske Skog selger eiendommen Oxenøen på Lysaker for 429,5 millioner kroner til et selskap eid av Aspelin Ramm og OBOS.
 
Eiendommen som selges er på 56 dekar og inneholder 14 000 kvadratmeter bygningsmasse, hvorav drøyt 3 000 kvm er parkeringsarealer.
 
Norske Skog har i dag hovedkontor på eiendommen. Det er inngått en leieavtale mellom Norske Skog og de nye eierne som innebærer at Norske Skog vil forbli på Oxenøen i en tid fremover.
 
Eiendommen skal overtas av de nye eierne den 1. oktober 2008. Salget vil gi en bokført gevinst på om lag 230 millioner kroner som vil bli bokført i fjerde kvartal 2008.
 
Salget av eiendommen er en del av arbeidet med å redusere Norske Skogs gjeld.
 
Oxenøen, 9. september 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt