26 Sep 2008

Norske Skog/Xynergo og CHOREN etablerer samarbeid innen andre generasjon biodrivstoff

CHOREN Industries og Norske Skog har inngått en avtale om samarbeid innen andre generasjon biodrivstoffproduksjon basert på biomasse fra skogen.
 
CHOREN er verdensledende på gassifiseringsteknologi for fast brensel, en teknologi som blant annet benyttes i produksjon av BTL (Biomass-to-Liquids), syntetisk biodrivstoff. CHOREN ferdigstilte tidligere i år verdens første kommersielle anlegg for slik produksjon i Tyskland. Anlegget er nå i testfasen, og vil om kort tid produsere rundt 18 millioner liter miljøvennlig diesel årlig.
 
Norske Skog er en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir og har kompetanse innen håndtering av store mengder biomasse fra skog til industriell bruk. Produksjonen av andre generasjon biodrivstoff er identifisert som et mulig nytt forretningsområde. Datterselskapet Xynergo er nylig etablert med formål å planlegge og eventuelt etablere ett til to fullskala produksjonsanlegg for andre generasjon miljøvennlig diesel basert på biomasse i Norge.
 
Samarbeidet mellom CHOREN og Norske Skog innebærer en sterk allianse med kompetanse langs hele verdikjeden - fra håndtering av trevirke til ferdig miljøvennlig biodrivstoff.
 
- Jeg har store forventninger til forretningsmulighetene som ligger i miljøvennlig diesel fra trevirke. Samarbeid med Choren vil gjøre det mulig for Xynergo å øke fremdriften i utviklingen av disse planene", sier Norske Skogs konsernsjef, Christian Rynning-Tønnesen.
 
- Norge har lang tradisjon som ledende aktør i trefordelingsindustrien. Et strategisk samarbeid, som det vi nå har inngått for å utvikle mulig nye områder for verdiskaping basert på naturressurser, er svært fornuftig" understreker Tom Blades, konsernsjef i CHOREN.
 
CHOREN planlegger endelig investeringsbeslutning i 2009 for bygging av verdens første fullskalaproduksjonsanlegg for BTL i Schwedt i Tyskland. Anlegget vil ha en forventet produksjon på 270 millioner liter miljøvennlig diesel i året.
 
Et tilsvarende produksjonsanlegg i Norge vil dekke 14 prosent av det totale norske behov for diesel til veitransport. Det vil redusere de norske utslippene av CO2 med opp mot 700 000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer syv prosent av utslippene fra veitransport i Norge i dag.
 
Andre generasjon biodrivstoff reduserer CO2-slippene med 90 prosent sammenlignet med fossil diesel. Produksjonen vil foregå med lavkvalitets trevirke som råmaterial og vil ikke være i konflikt med mat- eller fôrproduksjon. 
 
Oxenøen/Freiberg, 26. september 2008                                  
Norske Skog                                                                     
                            
                                      
For mer informasjon: