15 Okt 2008

NSG - Tilbakekj°p obligasjoner

Norske Skog har kj°pt tilbake obligasjoner pňlydende NOK 12 millioner i NSG 14 (NO 001 024 2548). Lňnet har forfall 26.10.2009 og obligasjonene er kj°pt til kurs 94,75.
 
Egenbeholdning i NSG 14 etter dette kj°pet er NOK 214,5 millioner.
 
 
Oxen°en, 15.10.2008
 
NORSKE SKOG
Investor Relations