07 Nov 2008

NSG - Tilbakekjøp obligasjoner

Norske Skog har kjøpt tilbake obligasjoner pålydende USD 25 millioner til kurs 68 i et obligasjonslån som forfaller 15.10.2011. Det er et lån med kupongrente 7 5/8 % og med ISIN US656533AA45
 
Restlån etter dette kjøpet er USD 575 millioner.
 
 
Oxenøen, 07.11.2008
 
NORSKE SKOG
Investor Relations