17 Nov 2008

Vederlaget for salget av Oxenøen er mottatt

Norske Skog annonserte den 9. september 2008 et eiendommen Oxenøen på Lysaker er solgt for 429,5 millioner kroner til et selskap eid av Aspelin Ramm og OBOS. Vederlaget for salget er nå mottatt og eiendommen er overtatt av kjøperne.
 
Norske Skog har i dag hovedkontor på eiendommen. Det er inngått en leieavtale mellom Norske Skog og de nye eierne som innebærer at Norske Skog vil forbli på Oxenøen i en tid fremover.
 
Salget av Oxenøen er et ledd i arbeidet med å redusere Norske Skogs gjeld. Totalt har Norske Skog solgt eiendom for om lag 700 millioner kroner i 2008. Norske Skog har også solgt to fabrikker i Korea, med en kontantinnbetaling på om lag 3,8 milliarder kroner.
 
Hittil i 2008 er Norske Skogs netto rentebærende gjeld redusert fra 16,4 til pro forma 12,3 milliarder kroner. Ved utgangen av tredje kvartal var gjeldsgraden (netto rentebærende gjeld/egenkapital) 0,89. Etter salget av Oxenøen er pro forma gjeldsgrad redusert til 0,86.
 
Salget av Oxenøen gir en regnskapsmessig gevinst på 230 millioner kroner som bokføres i fjerde kvartal 2008.
 
Norske Skogs kontantbeholdning var 5,7 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Etter at vederlaget fra salget av Oxenøen nå er mottatt er pro forma kontantbeholdning om lag 6,1 milliarder kroner.
 
 
Oxenøen, 17. november 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt