05 Des 2008

Terry Hamilton utnevnt til konserndirektør for Sør-Amerika

Terry Hamilton får utvidet sitt ansvarsområde og tar over som konserndirektør for Sør-Amerika etter konserndirektør Vidar Lerstad som går av med pensjon 1. januar 2009.
 
- Vidar Lerstad har vært ansatt i Norske Skog siden 1989. Han har hatt flere sentrale lederstillinger i Norske Skog og spilt en betydelig rolle i utviklingen og globaliseringen av konsernet. Jeg er takknemlig for hans store bidrag i Norske Skog, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Terry Hamilton vil beholde sine nåværende ansvarsområder som konserndirektør for Australasia og Asia.
 
Organisasjonsendringene gjelder fra 1. januar 2009.
 
Etter endringene består konsernledelsen i Norske Skog av:
  • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef
  • Audun Røneid, konserndirektør for finans
  • Kristin Slyngstad Klitzing, konserndirektør for HR og organisasjon
  • Rune Gjessing, konserndirektør for strategi
  • Jan Clasen, konserndirektør for Europa
  • Terry Hamilton, konserndirektør for Australasia, Asia og Sør-Amerika
     
Oxenøen, 5. desember 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt