17 Des 2008

NSG - Tilbakekjøp norske obligasjoner

Norske Skog har kjøpt tilbake obligasjoner pålydende NOK 10 millioner i NSG 13 (NO 001 024 2530). Lånet har forfall 26.10.2009.
 
Egenbeholdning i NSG 13 etter dette kjøpet er NOK 11 millioner.
 
 
Oxenøen, 17.12.2008
 
NORSKE SKOG
Investor Relations