09 Jan 2009

Styrelederen i Norske Skog tar ikke gjenvalg

Kim Wahl har den 8. januar meddelt valgkomitéen i Norske Skog at han ikke tar gjenvalg til vervet som styreleder i selskapet.
 
- Norske Skog har gjennomført en rekke viktige tiltak under Kim Wahls periode som styreleder. Jeg beklager hans beslutning om ikke å ta fatt på en ny periode, men respekterer det valget han har gjort. Samtidig setter jeg pris på at beskjeden fra Wahl kommer i god tid før generalforsamlingen slik at valgkomiteen har tid til en grundig prosess, sier leder av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Norske Skog, Tom Ruud.
 
Norske Skogs styremedlemmer velges for ett år av gangen. Wahl ble første gang valgt til styreleder i april 2007. Han fortsetter i vervet frem til bedriftsforsamlingen velger nytt styre i etterkant av selskapets ordinære generalforsamling den 23. april 2009.
 
- Jeg har hatt to spennende og lærerike år som styreleder i Norske Skog. Vi har gjennomført omfattende omstillinger og store kostnadsreduksjoner. Selskapets finansielle posisjon er forbedret gjennom betydelig gjeldsreduksjon og Norske Skog er langt bedre rustet for fremtiden. Min beslutning om ikke å ta gjenvalg er utelukkende begrunnet med behovet for å bruke mer tid på mine andre engasjementer, sier Kim Wahl.
 
Valgkomitéens innstilling på ny styreleder samt andre kandidater til styret og bedriftsforsamlingen i Norske Skog, vil bli offentliggjort i forkant av generalforsamlingen. Valgkomiteen i Norske Skog består av Tom Ruud (leder), Otto Søberg, Ole H. Bakke og Henrik A. Christensen.
 
 
Oxenøen, 9. januar 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 
Kim Wahl og Tom Ruud er tilgjengelig for media fredag formiddag. Intervju avtales med kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie på telefon +47 905 21 904 eller e-post tom.bratlie@norskeskog.com.