15 Jan 2009

NSG - Tilbakekjøp obligasjoner

Norske Skog har kjøpt tilbake obligasjoner pålydende NOK 191 millioner i NSG 14 (NO 001 024 2548). Lånet har forfall 26.10.2009.
 
Egenbeholdning i NSG 14 etter dette kjøpet er NOK 405,5 millioner og utestående restlån er NOK 344,5 millioner.
 
 
Oxenøen, 15.01.2009
 
NORSKE SKOG
Investor Relations