22 Jan 2009

Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2008

Publisering av Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2008 skjer torsdag 5. februar kl. 8. Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl. 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmesider www.norskeskog.com.
"Silent period" i forkant av publiseringen starter mandag 26. januar. Nærmere informasjon om spesielle poster i resultatregnskapet er vedlagt denne meldingen.
 
Oxenøen, 22. januar 2009
Norske Skog
Investor relations

Norske Skog pre quarter Q4 08