26 Jan 2009

Kåret til årets leder i europeisk papirindustri

Norske Skogs konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen er kåret til "European CEO of the year for the pulp and paper industry".
 
Det er RISI, som er det ledende analyse- og informasjonsmiljø for den internasjonale papirindustrien, som står bak kåringen. Utvelgelsen er basert på innspill og intervjuer med finansanalytikere og forvaltere. Prisen deles ut hvert år. Rynning-Tønnesen vil motta prisen under et arrangement i Berlin 29.-31. mars 2009.
 
I begrunnelsen for tildelingen trekker RISI frem den finansielle og operasjonelle restruktureringen som Norske Skog har gjennomført under Christian Rynning-Tønnesens ledelse. Salget av Norske Skogs aktiviteter i Korea i 2008 blir spesielt fremhevet av juryen.
 
- Dette er en hyggelig anerkjennelse etter en periode med mye hardt arbeid fra et samlet Norske Skog-team, sier Christian Rynning-Tønnesen.
 
Christian Rynning-Tønnesen kom til Norske Skog i 2005, og har vært konsernsjef siden juni 2006. I 2006 startet Norske Skog et globalt tremilliarders forbedringsprogram som ble fullført ved utgangen av 2008. Gjennom salg av aktiviteter og eiendom ble dessuten selskapets netto gjeld redusert med over fire milliarder kroner i 2008.
 
- Christian Rynning-Tønnesen leder en organisasjon som har gjennomført et omfattende forbedringsarbeid de siste årene. Norske Skog er dermed langt bedre operasjonelt og finansielt rustet enn tidligere. Mye hardt arbeid gjenstår, men prisen som "European CEO of the year" er høyst fortjent, sier Norske Skogs styreleder Kim Wahl. 
 
Se for øvrig vedlagte pressemelding fra RISI.
 
Oxenøen, 26. januar 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 

RISI Announces European CEO of the Year 2009