06 Feb 2009

Meldepliktig handel

Konsernsjef Christian Rynning-T°nnesen har i dag kj°pt 12.000 aksjer i Norske Skog til kurs 16,00. Ny beholdning 45.120 aksjer.
 
Konserndirekt°r Kristin Slyngstad Klitzing har i dag kj°pt 6 500 aksjer i Norske Skog til kurs 16,00. Ny beholdning 18.267 aksjer i Norske Skog.
 
 
Oxen°en, 6. februar 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt