05 Mar 2009

Norske Skog og S÷dra avslutter samarbeidet om kj°p av virke gjennom selskapet WoodLog

Se vedlagte felles pressemelding fra S÷dra og Norske Skog.
 
Oxen°en, 5. mars 2009
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Pressemelding (PDF)