11 Mar 2009

Endring i låneportefølje

Norske Skog har foretatt opptrekk av den syndikerte kredittfasiliteten på EUR 400 millioner (omtrent NOK 3,6 milliarder) som utløper i februar 2012. Sammen med EUR 100 millioner fra konsernets kontantbeholdning vil beløpet bli brukt til å innfri et lån på EUR 500 millioner som har forfall i januar 2010.
 
Transaksjonen påvirker ikke Norske Skogs netto rentebærende gjeld eller gearing.
 
 
Oxenøen, 11. mars 2009
 
Norske Skog
Informasjon og samfunnskontakt