17 Mar 2009

Tilbakekjøp aksjer

Norske Skog har kjøpt 400.000 egne aksjer til kurs kr 12,67. Etter kjøp av disse aksjene har Norske Skog 694.090 aksjer i egen beholdning.
 
Kjøpet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kjøp av inntil 10 % av utestående antall aksjer. Aksjene skal benyttes i forbindelse med årlig salg av aksjer til ansatte i nær framtid, og vil ikke bli kansellert.
 
 
Oxenøen, 17. mars 2009
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations