18 Mar 2009

Tilbakekjøp aksjer

Norske Skog har kjøpt 150.000 egne aksjer til kurs kr 12,36. Etter kjøp av disse aksjene har Norske Skog 844.090 aksjer i egen beholdning.
 
Kjøpet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kjøp av inntil 10 % av utestående antall aksjer. Aksjene skal benyttes i forbindelse med årlig salg av aksjer til ansatte i nær framtid, og vil ikke bli kansellert.
 
 
Oxenøen, 18. mars 2009
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations