26 Mar 2009

Tilbud om tilbakekjøp av egne obligasjoner

Norske Skog har i dag gitt Citi og Deutsche Bank mandat til å gjennomføre tilbakekjøp av inntil USD 150 millioner i pålydende verdi i et obligasjonslån som forfaller 15. oktober 2011.
 
Tilbudet vil ligge i kursintervallet 68 - 75 % av pålydende verdi, og vil foregå i form av en auksjon. Det går til alle nåværende eiere i obligasjonslånet, som vil ha en frist på 21 bankdager til å akseptere tilbudet. Dersom akseptert beløp utgjør mer enn USD 150 millioner, vil det bli gjort en pro rata nedjustering etter bestemte regler.   
 
Obligasjonslånet har en rente på 7 5/8 % og var opprinnelig på USD 600 millioner. Norske Skog kjøpte tilbake i alt USD 141 millioner i pålydende verdi i 2008, slik at rest utestående lån pr. i dag er USD 459 millioner. Lånet er notert på Luxembourg Stock Exchange med ISIN-nummer USR80036AN77 (Luxembourg-notering) og US656533AA45.
 
Som separate vedlegg følger informasjonsmemorandum og melding til Luxembourg Stock Exchange.
 
  
Oxenøen, 26. mars 2009
 
Norske Skog
 
Investor Relations
 
 
 

Norske Skog Launch Announcement on Lux SE
Offer to Purchase Memorandum