31 Mar 2009

Meldepliktig handel

Norske Skog har i dag solgt 1.212.597 aksjer til ansatte til kurs kr 10,40. Salget har skjedd som et ledd i det årlige aksjesalgsprogrammet, og prisen er satt lik gjennomsnittskursen i perioden 23. - 27. mars, fratrukket 20 prosent rabatt.
 
Norske Skogs restbeholdning etter disse salgene er 231.493 egne aksjer.
 
I forbindelse med dette salget har følgende primærinnsidere i Norske Skogindustrier ASA kjøpt aksjer i selskapet (ny beholdning):
 
Tom Bratlie, 4.038 aksjer (9.890)
Jan-H. Clasen, 2.884 aksjer (7.167)
Carsten Dybevig, 4.038 aksjer (11.288)
Knut Kårbø Erichsen, 576 aksjer (5.604)
Kjell Runar Evju, 1.153 aksjer (1.304)
Rune Gjessing, 4.038 aksjer (9.057)
Terry Hamilton, 2.884 aksjer (3.294)
Kristin Slyngstad Klitzing, 4.038 aksjer (22.305)
Jarle Langfjæran, 2.884 aksjer (10.426)
Asbjørn U. Lundberg, 1.730 aksjer (5.635)
Christian Rynning-Tønnesen, 4.038 aksjer (49.158)
Audun Røneid, 4.038 aksjer (5.109)
Lars Peder Sperre, 4.038 aksjer (6.895)
Ingrid Wiik, 4.038 aksjer (6.198)
 
Oxenøen, 31. mars 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt