01 Apr 2009

Publisering av årsrapport for 2008 og innkalling til generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder ordinær generalforsamling den 23. april 2009 kl 11:00 på Vika Kino i Oslo. Innkalling til generalforsamlingen inkludert valgkomiteens innstilling, samt den fullstendige årsrapporten for 2008 er vedlagt denne meldingen.
 
Generalforsamlingen velger aksjonærenes representanter til bedriftsforsamlingen. Kirsten C. Idebøen har meddelt valgkomiteen at hun ikke ønsker gjenvalg som medlem av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen foreslår Torbjørn R. Skjerve som nytt medlem av bedriftsforsamlingen. De øvrige medlemmer og varamedlemmer foreslås gjenvalgt. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Tom Ruud som leder av bedriftsforsamlingen og Helge Evju som nestleder.
 
Det er bedriftsforsamlingen som velger de aksjonærvalgte medlemmene av styret i Norske Skog. Som tidligere meddelt har valgkomiteen innstilt Eivind Reiten som ny styreleder etter Kim Wahl. Bedriftsforsamlingen vil foreta sitt valg i etterkant av den ordinære generalforsamlingen.
 
Styret i Norske Skog har, som tidligere meldt, anbefalt at det ikke betales aksjeutbytte for 2008. Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen har meddelt styret at en samlet konsernledelse vil avstå fra lønnsøkninger i 2009.
 
Oxenøen, 1. april 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontant
 
 
 

Innkalling til generalforsamling Norske Skog 23 april 2009
Årsrapport for 2008 Norske Skog