22 Apr 2009

Norske Skogs regnskap for 1. kvartal 2009

Publisering av Norske Skogs regnskap for 1. kvartal 2009 skjer torsdag 7. mai kl. 8. Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl. 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmesider www.norskeskog.com.
 
"Silent period" i forkant av publiseringen starter fredag 24. april. Nærmere informasjon om spesielle poster i resultatregnskapet er vedlagt.
 
 
Oxenøen, 22. april 2009
 
Norske Skog
Investor relations
 
 

Norske Skog pre quarter Q 1 09