23 Apr 2009

Presisering av sammenlignbart driftsresultat

I gårsdagens børsmelding orienterte Norske Skog om at brutto driftsresultat i 1. kvartal 2009 ville bli vesentlig svakere enn i 4. kvartal 2008, men noe bedre enn i 1. kvartal 2008. Dette skyldes i hovedsak lave volumer i begynnelsen av 2009.
 
Basert på oppslag i media, er det behov for å presisere at sammenlignbart brutto driftsresultat er 922 millioner kroner for 4. kvartal 2008 og 489 millioner kroner (inklusive resultat i solgte fabrikker i Korea) for 1. kvartal 2008. 
 
Oxenøen, 23. april 2009
Norske Skog
Investor relations