23 Apr 2009

Generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 23. april 2009.
 
Generalforsamlingen valgte Torbjørn R. Skjerve som nytt medlem i Norske Skogs bedriftsforsamling etter Kirsten C. Idebøen som ikke ønsket gjenvalg. Etter valget er det disse aksjonærvalgte representantene i Norske Skog bedriftsforsamling:
 
Tom Ruud, Helge Evju, Emil Aubert, Ann Kristin Brautaset, Thorleif Enger, Ove Gusevik, Even Mengshoel, Tom Rathke, Christian Ramberg, Torbjørn Skjerve, Otto Søberg og Karen Helene Ulltveit-Moe. Bedriftsforsamlingen velger selv leder og nestleder på møte senere i dag.
 
Det er disse aksjonærvalgte vararepresentantene i bedriftsforsamlingen:
 
Svein Haare, Ole H. Bakke, Kjersti Narum og Uta Stoltenberg.
 
Generalforsamlingen gjenvalgte Ole H. Bakke, Henrik A. Christensen og Otto Søberg til valgkomiteen. I tillegg er leder i bedriftsforsamlingen medlem og leder også i valgkomiteen.
 
De andre sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til innkallingen.
 
Protokoll fra generalforsamlingen blir offentliggjort senere.
 
Styreleder Kim Wahl meddelte i januar 2009 at han ikke tar gjenvalg, og valgkomiteen har foreslått Eivind Reiten som ny styreleder. Dette valget skjer på bedriftsforsamlingsmøte senere i dag.
 
 
 
Oxenøen, 23. april 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt