23 Apr 2009

Valg til styrende organer i Norske Skog

Norske Skog har i dag valgt medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen. Eivind Reiten er valgt til ny styreleder, og Tom Ruud er gjenvalgt som leder av bedriftsforsamlingen.
 
Se vedlagte pressemelding.
 
Oxen°en, 23. april 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Valg til styrende organer i Norske Skog