28 Apr 2009

Generalforsamling i Norske Skog

Protokoll fra generalforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA den 23. april 2009 er vedlagt denne meldingen.

Protokoll fra generalforsamlingen