07 Mai 2009

1. kvartal 2009: Svakt resultat etter betydelig volumsvikt

Norske Skogs resultat for første kvartal 2009 er betydelig lavere enn resultatet i fjerde kvartal 2008, men allikevel noe bedre enn i første kvartal i 2008. Resultatet er sterkt negativt påvirket av kraftig fall i den globale etterspørselen etter avis- og magasinpapir.
 
Se vedlagte pressemelding og kvartalsrapport for mer informasjon.
 
Oxenøen, 7. mai 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Q109 Norske Skog Pressemelding
Q109 Norske Skog Kvartalsrapport