18 Mai 2009

Dødsulykke ved Norske Skog Hebei i Kina

Den 41 år gamle Wang Shaoyuan omkom i en ulykke ved Norske Skog Hebei i Kina lørdag 16. mai. Ulykken skjedde ved lossing av returpapir på fabrikken. Den forulykkede var ansatt i et firma som transporterer returpapir til Norske Skog Hebei.
 
Kinesiske myndigheter ble umiddelbart varslet om ulykken, og det lokale organet for kontroll av sikkerhet på arbeidsplasser (Zhaoxian Safety Supervision Bureau) har startet sine undersøkelser.
 
Norske Skog ser meget alvorlig på denne tragiske ulykken. Forrige gang Norske Skog opplevde en dødsulykke var i 2006. Direktør for helse og sikkerhet i konsernet, Jens Borge, reiser til Kina umiddelbart for å delta i den videre granskningen av ulykken.
 
Oxenøen, 18. mai 2009
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt