08 Jun 2009

Øystein Stray Spetalen trekker seg som styremedlem

Øystein Stray Spetalen har meddelt Norske Skogindustrier ASA at han trekker seg som styremedlem med umiddelbar virkning.
 
-Jeg trekker meg fra styret i Norske Skogindustrier ASA ettersom Unionen AS har solgt alle sine aksjer i selskapet, sier Spetalen.
 
Oxenøen, 8. juni 2009
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt