12 Jun 2009

Tilbakekjøp av egne obligasjoner

Norske Skog har i dag sendt nedenforstående meldinger til henholdsvis Luxembourg Stock Exchange og Dublin Stock Exchange:
 
Melding til Luxembourg Stock Exchange:
 
Melding til Dublin Stock Exchange:
 
 
 
Oxenøen, 12. juni 2009
Norske Skog
Investor relations
 

Buy back US bond
Buy back EUR bond