15 Jun 2009

Vurderer nytt obligasjonslån

Norske Skogindustrier ASA vurderer å legge ut et nytt obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. I forbindelse med dette vil selskapet samtidig tilby tilbakekjøp av obligasjonsandeler i obligasjonslånet NSG16 (NO 001035542.3) ved tegning/kjøp av andeler i det nye lånet.

Låneformålet er generell selskapsfinansiering, og Pareto Securities og Nordea Markets er valgt som tilretteleggere for emisjonen.

For ytterligere informasjon om emisjonen kan Eivind Solheim i Nordea Markets (tlf 22 48 78 64) eller Atle Sigmundstad i Pareto Securities (tlf 22 87 87 75) kontaktes.
 
Oxenøen, 15. juni 2009
Investor Relations
 
 
For ytterligere informasjon: