17 Jun 2009

Valgkomitéen innstiller på Svein Rennemo som ny nestleder

Valgkomitéen i Norske Skog innstiller på Svein Rennemo som styrets nestleder etter Øystein Stray Spetalen.
 
Øystein Stray Spetalen meddelte i brev av 5. juni 2009 at han fratrer sitt verv som styrets nestleder. Valgkomitéen foreslår at nåværende styremedlem Svein Rennemo velges som nestleder. Rennemo har solid erfaring fra internasjonal industri og omfattende omstillingsarbeid. Han ble valgt inn i styret i mai 2008.
 
I henhold til vedtektene kan styret i Norske Skog bestå av sju til ti medlemmer. Dersom valgkomitéens innstilling vedtas, vil styret bestå av følgende ni personer: Eivind Reiten (leder), Svein Rennemo (nestleder), Halvor Bjørken, Wenche Holen, Gisèle Marchand, og Ingrid Wiik som er valgt av aksjonærene. Stein Roar Eriksen, Paul Kristiansen og Inge Myrlund, valg av og blant ansatte.
 
Forslaget vil bli behandlet av bedriftsforsamlingen i Norske Skog så snart det er praktisk mulig.
 
 
Valgkomiteens innstilling er vedlagt.
 
 
Oxenøen, 17. juni 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 

Valgkomiteens innstilling